Par mums

Alianse “Latvija bez bāreņiem” – tā ir domubiedru - sabiedrisku, reliģisku un politisku organizāciju savienība, kuras vieno viens mērķis – pārvērst mūsu valsti par valsti bez bāreņiem. Mūsu uzdevums – vērst dažādu cilvēku sirdis uz bāreņu problēmu Latvijā. Parādīt cilvēkiem, ka viņi ir spējīgi ietekmēt bērnu dzīves. Daudzi cilvēki uzlūkojot bāreni, izjūt līdzjūtību, bet personīgās bezpalīdzības sajūta un ikdienas steiga neļauj tiem bez bailēm ielūkoties acīs bērna sāpēm. Mūsu misija – apmācīt cilvēkus ar vienkāršām un pieejamām metodēm, lai palīdzētu bāreņiem. Palīdzēt cilvēkam sajust sevi kā cilvēku, kurš ir spējīgs mainīt bērna likteni un sekojoši arī visu viņa paaudzi.

Eksistē mīts, ka bāreņu problēma – ir tikai valdības atbildība. Mēs esam pārliecināti, ka radikāli mainīt statistiku iespējams tikai ar kompleksu pieeju un ar katra sabiedrības locekļa iesaistīšanos. Globālas izmaiņas sākas ar mazām darbībām, piemēram, ar palīdzības sniegšanu vienam bērnam. Ja katrs var palīdzēt vismaz vienam, tad mēs varam paglābt valsti no sāpēm un palaist mūsu sabiedrības atveseļošanās procesu.

Mūsu stratēģija:
Mēs ticam, ka tikai ģimenē, nevis institūcijā, bērns var saņemt visu nepieciešamo harmoniskai attīstībai. Tādēļ mūsu stratēģija ir:
• Sadarbojoties ar Draudzēm, sabiedriskām, politiskām un komercorganizācijām veicināt adopcijas (un citu juridisku bērna uzņemšanas formu ģimenē) kultūras attīstību.
• Motivēt uzņemties atbildību par bāreņiem valstī un sniegt visu palīdzību, kas ir mūsu spēkos bērniem-bāreņiem. Informēt par efektīvām metodēm, kas palīdz bāreņiem.
• Veicināt ģimenisku vērtību stiprināšanu un spēcīgu, nobriedušu ģimeņu attīstību, kuras vēlāk kļūs par veiksmīgiem adoptētājiem.
• Potenciālo audžuvecāku konsultēšana, informēšana un apmācība.
• Atbalsts audžuģimenēm. Psiholoģiska, garīga un praktiska palīdzības sniegšana.
• Sociālo bāreņu profilakse. Praktiskas un psiholoģiskas palīdzības sniegšana sociāli neaizsargātām ģimenēm.
• Bez vecāku aprūpes palikušo bērnu atbalsts. Palīdzības centru un spēļu studiju izveide sociāli neaizsargātiem bērniem.
• Māju iegāde un celtniecība ģimenēm, kurās ir pieņemti 4 un vairāk bērni.